เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 


         กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยการนายนิยม  รักพรม และท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางระเบียบ  ประทุมวัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวกิจกรรมภายใน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563 การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563เนื้อหาในประกาศฉบับจริง ดังนี้ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบ ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2563 21:04 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ เรียนเชิญคุณครูโรงเรียนอำนาจเจริญทุกท่าน ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยการนำลิ้งค์นี้ไปแจกนักเรียนทางเฟส หรือไลน์กลุ่มน ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2564 05:23 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • RSC คือ...? RSC ย่อมาจาก Road Safety Campusชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษากลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 12:11 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้นำโปรแกรม Scan tools 4.0 มาให้ครูประจำชั้นใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 14:23 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองคนใหม่ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์สู่อ้อมกอดชาวฟ้าเหลืองด ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2561 04:34 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
งาน/กิจกรรมในฝ่ายไฟล์ล่าสุด

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสาร/รายงานการประชุม
     

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม

 

โรงเรียนอำนาจเจริญ