เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 


         กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยการดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว และท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นายสมาน วงแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวกิจกรรมภายใน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 14:49 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบสรุปรายงานประจำวัน smss ขั้นตอนการทำสรุป smss ในประจำวัน1. เปิดเข้าระบบ  smss.anc.ac.th2. เข้าระบบด้วยยูสเชอร์เนมของเจ้าหน้าที่3. ไปที่ระบบเข้าแถวมาเรียน คลิกที่ รายงาน ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 17:03 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางรมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่รวมก ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 20:45 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • การประเมินผล SDQ ออนไลน์ เรียนเชิญ  ครูทุกท่านทดลองนำแบบประเมินตนเอง (SDQ)ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง  ให้นักเรียนของท่านกรอกข้อมูลเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มนี้ทางออนไลน์หรือมือถือท ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2561 02:44 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • การเยี่ยมบ้านนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน            การที่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะจัดบริการ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2561 19:34 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
งาน/กิจกรรมในฝ่ายไฟล์ล่าสุด

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสาร/รายงานการประชุม
     

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม

 

โรงเรียนอำนาจเจริญ