เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 
::ยินดีต้อนรับสูเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ::
         ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว และท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นายสมาน วงแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศล่าสุด

 • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 21:02 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • หาเสียงประธานนักเรียน 10 กพ นี้ แนะนำผู้สมัครประธานนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ        
  ส่ง 10 ก.พ. 2559 03:14 โดย สุชาวดี ลาวิลาศ
 • โครงการคนดีศรีอำนาจ ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ภายในโรงเรียนอำนาจเจริญตามโครงการคนดีศรีอำนาจ ช่วงเดือนมกราคมเพื่อรับเกียรต ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 22:40 โดย สุชาวดี ลาวิลาศ
 • โปรแกรมระบบ SMSS โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System:SMSS)ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 15 ระบบเป็นระบบ All in one เข้าระบบ (Log in) ครั้งเดียวใช ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2558 20:07 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา2560สารบัญ

  ไม่มีหัวข้อ


  ไฟล์ล่าสุด

  แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสาร/รายงานการประชุม
       

  จำนวนผู้มาเยี่ยมชม