เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
          กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยการนายนิยม  รักพรม และท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางระเบียบ  ประทุมวัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบสำรวจนักเรียนว่ายน้ำ         สพฐ.เห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กพ้นจากภัยการตกน้ำ จมน้ำ เสียชีวิต โดยจะให้เร่งสำรวจข้อมูลเข ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2565 00:36 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=AncsCHOOL&set=a.4905911592852210        การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2565 รายละเอียดกิจกรรม ได ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2565 23:37 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปี2565 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ดูที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AncsCHOOL&set=a.4798236450286392แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำป ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2565 19:08 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • แบบสำรวจนักเรียนไม่เข้าเรียน แบบสำรวจนี้ให้ครูผู้สอนทุกท่าน  แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในวันสุดสัปดาห์ นำข้อมูลสรุปวันจันทร์ หากพบนักเร ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2565 00:05 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • การคัดกรองนักเรียน การคัดกรองนักเรียน       การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการท ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2564 14:43 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมภายใน

 • ปฐมนิเทศ65
  ส่ง 17 พ.ค. 2565 19:16 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • งานเกษียณ 64
  ส่ง 28 พ.ย. 2564 19:25 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • มอบโดมอนุสรณ์68ปี
  ส่ง 28 พ.ย. 2564 19:24 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 20:14 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
 • เยี่ยมบ้านปี62
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 20:09 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสารงาน/กิจกรรมในฝ่ายไฟล์ล่าสุด

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสาร/รายงานการประชุม
     

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม

 

โรงเรียนอำนาจเจริญ