รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดการเข้าแถวระบบSmss ไม่ครบ 80 %


smss2563


หมายเหตุ คัดลอกจากระบบเข้าแถวมาเรียน smss  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.28 น.
 การคิดเทอม 2 ได้มาจากเอาจำนวนทั้งหมดแล้วลบด้วยเทอม 1 ครับ
Comments