รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดการเข้าแถวระบบSmss ไม่ครบ 80 %

smss2564หมายเหตุ คัดลอกจากระบบเข้าแถวมาเรียน smss  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.58 น.
 
Comments