รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดการเข้าแถวระบบSmss ไม่ครบ 80 %

smss2565


หมายเหตุ จำนวน มา ลา ป่วย ขาด แต่ละห้องขึ้นกับการบันทึกของครูประจำชั้นเป็นผู้บันทึก
ให้นักเรียนที่คาดว่าจะไม่ผ่าน 80 % การเข้าแถวติดต่อครูประจำชั้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาตามสมควร
บันทึกในแบบฟอร์มดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://rule.anc.ac.th/home/download
คัดลอกจากระบบเข้าแถวมาเรียน smss  วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.12 น.
 

smss2564หมายเหตุ คัดลอกจากระบบเข้าแถวมาเรียน smss  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.58 น.
 
Comments