สรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์11 ก.ย. 2564 19:36โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2564 20:04 ]

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   การเยี่ยมบ้านนักเรียน
        - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน  (สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญเท่านั้น)  
        - ดูผลการกรอก   ดาวน์โหลด pdf หรือคัดลอกลิ้งค์  และดูรายงานสถิติได้ในชีตถัดกันไป
        -  ผลบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ pdf
  
หมายเหตุ  แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์นี้ เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียนในการติดต่อสื่อสาร เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น
                        วิธีใช้งานให้ครูนำลิ้งค์ฟอร์มให้นักเรียนกรอกข้อมูล หากกรอกแล้วจะได้ไฟล์ pdf ใช้ประกอบการพิจารณารู้จักและคัดกรองนักเรียนได้
Comments