ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์22 พ.ค. 2562 01:45โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2562 14:23 ]
ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกจการนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้นำโปรแกรม Scan tools 4.0 มาให้ครูประจำชั้นใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น 1. การเยี่ยมบ้านนักเรียน  2. การประเมิน SDQ   3. ประเมิน EQ  และ 4. การคัดกรองนักเรียน จึงได้เชิญครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม  วันที่ 22  พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา  15.10 น.เป็นตันไป คลิ๊กดูรายละเอียด https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/from3
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมประชุม http://rule.anc.ac.th/home/phaph-kickrrm/prachumrabbdulaechwyheluxnakreiyn


Comments