กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โพสต์15 มิ.ย. 2565 21:23โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2565 23:37 ]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
    
    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2565 รายละเอียดกิจกรรม ได้แก่ 
แบบสำรวจผู้ปกครองที่จะเขาร่วมประุม https://forms.gle/owqcGkueqqp36e1A9 

https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/kickrrmprachumphupkkhrxng/qrcode%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A12.png

ผลการสำรวจแบบฟอร์มการเข้าร่วม   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRdsMAARtxh1dl7YxwZW7gAxaRtzGeoP777jSVKrReU/edit?usp=sharing

แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  https://forms.gle/vQsCQhwtomYwdqgG8
https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/_draft_post-4/qrcode%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.png
ผลแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YtbU8OlqNHS0iRGR05VlS6h_c-tHC9AinZlhWnmwJVM/edit?usp=sharing

Comments