โครงการคนดีศรีอำนาจ

โพสต์21 ม.ค. 2559 22:40โดยสุชาวดี ลาวิลาศ
ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ภายในโรงเรียนอำนาจเจริญตามโครงการคนดีศรีอำนาจ ช่วงเดือนมกราคมเพื่อรับเกียรติบัตรภายในภาคเรียนที่อ2 ปีการศึกษา 2558 นี้
Comments