การประเมินผล SDQ ออนไลน์

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:41โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:44 ]

เรียนเชิญ  ครูทุกท่านทดลองนำแบบประเมินตนเอง (SDQ)ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง  ให้นักเรียนของท่านกรอกข้อมูลเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มนี้ทางออนไลน์หรือมือถือที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือไลน์ได้ คลิ๊กที่ข้างล่างนี้


การแปรผลข้อมูลจากการกรอกข้อมูลของนักเรียน ครูสามารถดูผลการแปรผลได้จากตาราง 


การแสดงผลการประเมิน  ทั้ง 5  ด้าน
    ได้แก่ 
1. ด้านอารมณ์
2. ด้านความประพฤติ/เกเร
3. ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ดังรูปภาพ แสดงข้างล่าง

ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาสามารถนำไปปริ้นรายงาน ต่อไปได้


หมายเหตุ   การประเมินผล SDQ ออนไลน์ นี้กำลังนำเสนอกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณา ผลดีผลกระทบอื่น ๆ 
Comments