แบบสำรวจนักเรียนว่ายน้ำ

โพสต์4 ส.ค. 2565 00:22โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2565 00:36 ]


        สพฐ.เห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กพ้นจากภัยการตกน้ำ จมน้ำ เสียชีวิต โดยจะให้เร่งสำรวจข้อมูลเข้ามาก่อน อย่างไรก็ตามนอกจากเด็กนักเรียนแล้ว ครูจำนวนมากก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ สพฐ.จะแก้ปัญหา แต่ระยะเริ่มต้นจะดำเนินการกับเด็กนักเรียนก่อน 
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.1 https://forms.gle/BeBKk1vz8gfNACFb8
    แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.2 https://forms.gle/iM2Zyj6qp6zCBLcA6
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.3  https://forms.gle/4gfeGYTWu8jKLdDM6
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.4  https://forms.gle/S4h5njNDYnirjfb3A
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.5  https://forms.gle/KjyRknGdCSoCJ4Q56
    - แบบสำรวจของนักเรียนชั้น ม.6  https://forms.gle/BYUWNnE5BfCHYwsx5
ดังนั้นจึงให้ครูที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทางฟอร์มที่แจ้งแต่ละระดับชั้นโดยด่วนด้วย หวังอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา

Comments