แบบสำรวจนักเรียนหลบเรียน หนีเรียน

โพสต์4 ธ.ค. 2564 00:50โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ
https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/_draft_post-4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png

แบบสำรวจนี้ให้ครูผู้สอนทุกท่าน  แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน 1 ครั้ง / สัปดาห์ ในวันสุดสัปดาห์ หากพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ไม่เข้าเรียน หลบเรียน และหนีเรียน เพื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน

ครูสามารถคลิกบันทึกได้ที่นี่   https://forms.gle/mmMbMdKRACfywPUK6
 
และสามารถดูผลการสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16cvalZnVz04n4Uk5Su_VOVhAPXprnUpMCl2uq5LPD_8/edit?usp=sharing

Comments