แบบสำรวจนักเรียนไม่เข้าเรียน

โพสต์4 ธ.ค. 2564 00:50โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2565 00:05 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]
https://sites.google.com/a/anc.ac.th/studentaffairs/news/baebsarwcnakreiynhlbreiynhnireiyn/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png

แบบสำรวจนี้ให้ครูผู้สอนทุกท่าน  แจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในวันสุดสัปดาห์ นำข้อมูลสรุปวันจันทร์ หากพบนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในรายวิชาของท่านภายในสัปดาห์นั้น ให้บันทึกรายละเอียด ชื่อ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน และรายละเอียดวิชา เพื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน หากไม่มีให้ตอบไม่มี และไม่มีชื่อครูโปรดแจ้ง

ครูสามารถคลิกบันทึกได้ที่นี่   https://forms.gle/mmMbMdKRACfywPUK6
 

ดูผลการสำรวจเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  
  ĉ
อนุรักษ์ ลาวิลาศ,
24 พ.ค. 2565 19:45
Comments