แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

โพสต์17 พ.ค. 2561 21:01โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 00:50 ]

     ด้วยงานวินัยนักเรียน  ขอเรียนแจ้งและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน และครูทุกท่านทราบสามารถแจ้งที่พบเห็นพฤติกรรมนักเรียนกระทำความผิดระเบียบวินัยต่าง ๆ แจ้งได้ทางมือถือหรืออินเตอร์เน็ตตามแบบฟอร์มนี้ โดยทางงานวินัยนักเรียนและดูแลพฤติกรรมนักเรียนจะดำเนินการต่อไปตามสมควรแก่เหตุ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบโดยไม่เปิดเผย และนำไปประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ซึ่งมีรายงานได้แก่ รูปแบบกราฟ ดังรูป 

   และ ตาราง ดังรูป 


โดยสามารถคลิ๊กกรอกข้อมูลแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAmWx_ACwFeRAoT5fK_H4WdcFPLJ1XquVd0DARo8xusHeoSw/viewform?usp=sf_link 

ปล. ขั้นตอนนี้กำลังนำไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และนำไปศึกษาผลกระทบดีผลเสียประโยชน์และการดำเนินงานต่อไป

Comments