ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

โพสต์17 พ.ค. 2561 21:01โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 21:02 ]


หาเสียงประธานนักเรียน

โพสต์10 ก.พ. 2559 03:14โดยสุชาวดี ลาวิลาศ

10 กพ นี้ แนะนำผู้สมัครประธานนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ
 
 
 
 
    

โครงการคนดีศรีอำนาจ

โพสต์21 ม.ค. 2559 22:40โดยสุชาวดี ลาวิลาศ

ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ภายในโรงเรียนอำนาจเจริญตามโครงการคนดีศรีอำนาจ ช่วงเดือนมกราคมเพื่อรับเกียรติบัตรภายในภาคเรียนที่อ2 ปีการศึกษา 2558 นี้

โปรแกรมระบบ SMSS

โพสต์16 ต.ค. 2558 20:07โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ

โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System:SMSS)


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 15 ระบบเป็นระบบ All in one เข้าระบบ (Log in) ครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ โรงเรียนต่างๆ สามารถเลือกใช้ตามความพร้อม หรือเปิดใช้ทุกระบบ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Offline/Online 
1. ระบบการมาเรียน 
2. ระบบการเข้าชั้นเรียน 
3. ระบบออมทรัพย์ 
4. ระบบงานการเงินและบัญชี 
5. ระบบตรวจสุขภาพนักเรียน 
6. ระบบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 
7. ระบบข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร 
8. ระบบงานแผนงาน 
9. ระบบมาตรฐานการศึกษา 
10. ระบบการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
11. ระบบการจองห้อง 
12. ระบบไปรษณีย์(คล้ายระบบเมล์ภายในองค์กร) 
13. ระบบการมาปฏิบัติราชการ 
14. ระบบการลา 
15. ระบบการขออนุญาตไปราชการ 

อนึ่งเนื่องจากเป็นโปรแกรมในลักษณะ Opensources โรงเรียนสามารถปรับแต่ง หรือพัฒนาโมดูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ ประกอบกับทาง กพร.สพฐ ด้วยทีมพัฒนาโปรแกรม หากมีการพัฒนาหรือปรับปรุงจะมีการส่งรุ่น อัดเดทดังกล่าวให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบด้วย ฟรี

1-4 of 4