เรื่องจากฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

โพสต์19 ต.ค. 2558 20:04โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2561 14:52 ]
การจัดระบบเข้าออกโรงเรียน
       การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนในการเข้าออกได้ประกาศให้นักเรียนและครูทราบแล้วทางการเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเียน และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  โดยมีการกำหนดดังนี้  ประตูหน้าปิดเวลา  08.30 น. และให้เข้าประตูหลังทั้งครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ
Comments