ภาพกิจกรรม

     ภาพกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษา

ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:14โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ

ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านปี62

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:08โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 20:09 ]


เยี่ยมบ้านปี62


เยี่ยมบ้าน ปี 2561

โพสต์13 ก.ย. 2561 14:04โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:22 ]

เยี่ยมบ้าน ปี 2561


พสน.พบนักเรียน

โพสต์13 ก.ย. 2561 14:01โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:20 ]

พสน.พบนักเรียน


ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด

โพสต์13 ก.ย. 2561 13:57โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:19 ]

ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด


ค่ายผู้นำพัฒนาเยาวชน

โพสต์13 ก.ย. 2561 13:54โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:18 ]

ค่ายผู้นำพัฒนาเยาวชน


กิจกรรมวันแม่ปี61

โพสต์13 ก.ย. 2561 13:51โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:17 ]

กิจกรรมวันแม่ปี61


งานเลี้ยงส่งครูเกษียณกิจการ

โพสต์13 ก.ย. 2561 13:47โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:15 ]

งานเลี้ยงส่งครูเกษียณกิจการ


อบรมวินัยจราจร

โพสต์13 ก.ย. 2561 13:45โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 14:14 ]

อบรมวินัยจราจร


อบรมค่ายทักษะชีวิต

โพสต์22 ก.ค. 2561 21:42โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 21:44 ]ค่ายทักษะชีวิต


1-10 of 20