ที่อยู่ติดต่อ

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนอำนาจเจริญ
ไทยถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 0 4551 1959
โทรสาร 0 4551 1960

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษAmnatcharoen School
อักษรย่ออ.จ./ ANC
ประเภทรัฐ
คติพจน์สิกขา ชีวิต โชตนา หมายถึง
(การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์)
สถาปนา12 มิถุนายน 2494
จำนวนนักเรียน4,004
เพลงมาร์ชอำนาจเจริญ สีฟ้าเหลือง
เว็บไซต์http://www.anc.ac.th/
Comments