อังคาร 26 มกราคม 2559

โพสต์25 ม.ค. 2559 19:30โดยสุชาวดี ลาวิลาศ   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2559 20:36 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]
แจ้งหน้าเสาธง
1. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการฯ อนุญาตให้นักเรียนใส่ชุดพละมาเรียน เนื่องจากอากาศหนาว ครูใส่กางเกงมาสอนได้
2. โครงการคนดีศรีอำนาจ นักเรียนสามารถส่งได้ เกณฑ์ เรียนดี เกรด 2.5 ขึ้นไป ช่วยเหลือเพื่อน ครูและสังคม และคัดเลือกเหลือระดับม.ต้น 10 คน ระดับ ม.ปลาย 10 คน ส่วนครูคัดเลือกครูในดวงใจ
3. ใกล้สอบแล้ว นักเรียนตั้งใจเรียน ส่งงานให้ครบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์Comments