แจ้งการเข้าออกในปี63

โพสต์14 ธ.ค. 2563 00:47โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ
การจัดระบบเข้าออกโรงเรียน​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปี​ 2563
       การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการเข้าออกได้ประกาศให้นักเรียนและครูทราบแล้วทางการเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียน และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  โดยมีการกำหนดดังนี้  ประตูหลังจะปิดเวลา  08.10 น. เพื่อให้ครูเวรไปเข้าแถว​ ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาสายเกินกว่านี้เข้าอ และให้เข้าประตูหน้าด้านที่​ 1​ ทั้งครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้นักเรียนที่มาสายได้ทำกิจกรรมและบันทึกข้อมูล
Comments