หน้าเสาธง

โพสต์20 ม.ค. 2559 22:43โดยสุชาวดี ลาวิลาศ   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 22:48 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]
วันที่ 20 มกราคม 2559
รองสมาน  วงแก่น 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธง เรื่องการอนุญาติให้นำรถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ มาโรงเรีนยได้แลจัดจอดในที่จอดรถของโรงเรียน  ส่วนรถยนต์ไม่อนุญาตให้นำมาเนื่องจากที่จอดรถไม่เพียงพอ
Comments