พบกับรองระเบียบ ประทุมวัน

ท่านรองระเบียบ  ประทุมวัน  จะมาเขียนข่าวแจ้งให้ทราบก่อนทุกวันก่อนจะมีการประชุมกรรมการบริหาร

แจ้งการเข้าออกในปี63

โพสต์14 ธ.ค. 2563 00:47โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ

การจัดระบบเข้าออกโรงเรียน​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปี​ 2563
       การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการเข้าออกได้ประกาศให้นักเรียนและครูทราบแล้วทางการเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียน และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  โดยมีการกำหนดดังนี้  ประตูหลังจะปิดเวลา  08.10 น. เพื่อให้ครูเวรไปเข้าแถว​ ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาสายเกินกว่านี้เข้าอ และให้เข้าประตูหน้าด้านที่​ 1​ ทั้งครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้นักเรียนที่มาสายได้ทำกิจกรรมและบันทึกข้อมูล

อังคาร 26 มกราคม 2559

โพสต์25 ม.ค. 2559 19:30โดยสุชาวดี ลาวิลาศ   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2559 20:36 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

แจ้งหน้าเสาธง
1. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการฯ อนุญาตให้นักเรียนใส่ชุดพละมาเรียน เนื่องจากอากาศหนาว ครูใส่กางเกงมาสอนได้
2. โครงการคนดีศรีอำนาจ นักเรียนสามารถส่งได้ เกณฑ์ เรียนดี เกรด 2.5 ขึ้นไป ช่วยเหลือเพื่อน ครูและสังคม และคัดเลือกเหลือระดับม.ต้น 10 คน ระดับ ม.ปลาย 10 คน ส่วนครูคัดเลือกครูในดวงใจ
3. ใกล้สอบแล้ว นักเรียนตั้งใจเรียน ส่งงานให้ครบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หน้าเสาธง

โพสต์20 ม.ค. 2559 22:43โดยสุชาวดี ลาวิลาศ   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 22:48 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

วันที่ 20 มกราคม 2559
รองสมาน  วงแก่น 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธง เรื่องการอนุญาติให้นำรถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ มาโรงเรีนยได้แลจัดจอดในที่จอดรถของโรงเรียน  ส่วนรถยนต์ไม่อนุญาตให้นำมาเนื่องจากที่จอดรถไม่เพียงพอ

เรื่องจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โพสต์19 ต.ค. 2558 20:04โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 13:33 โดย อนุรักษ์ ลาวิลาศ ]

การจัดระบบเข้าออกโรงเรียน
       การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการเข้าออกได้ประกาศให้นักเรียนและครูทราบแล้วทางการเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเียน และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  โดยมีการกำหนดดังนี้  ประตูหน้าปิดเวลา  08.30 น. และให้เข้าประตูหลังทั้งครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ

1-4 of 4